Hej! Vi ser att du använder Internet Explorer och en äldre version än 7 och vi vill gärna att du slår ett slag i saken och uppgraderar till senaste Internet Explorer eller använder annan webbläsare,
som t ex Mozilla Firefox (nu i version 4).

Och varför det? Jo, för att främja utvecklingen av internet, helt enkelt. Med en nyare webbläsare kommer vi ett steg närmare framtiden.
Tack på förhand.

Nästa aktivitetSaturdayen den 1 October - Cykelorientering
  • Hyra cykel på Bryggan På bryggan kan man förutom hyra cykel ,fika, äta. Även få ordnat picnic korg. Hyra cykel på Bryggan
  • Cykelorientering Nu startar orienteringen 2016-06-03 är kartor till försäljning hos Team sportia och turistbyrån Cykelorientering
  • Motorvägscykling Motorvägscykling
Senaste bilden
Bli medlem Det är alltid lönsamt att vara medlem i cykelfrämjandet. Förutom tidningen Cykla så får du också en bra fritidsförsäkring om olyckan skulle vara framme.
Våra vänner Vi brukar ofta åka till några av våra andra kretsar för att cykla i ny vacker natur. Här finner du andra cykelkretsar och vår moderförening.