Kontakter: Ordförande Rolf Andersson        0709 359340  rolf@rolfsbygg.se

Sekr,  :  Lena Nero        070 6621262

Ledamot: Och kontakt Cykelorienteringen  Jan Eri ckson   070 6051794

 

 

Medlemsförmåner
Det lönar sig att bli medlem! Först och främst kan vi tack vare ditt stöd göra mer för att göra Sverige till en riktig cykelnation. Fler medlemmar betyder en starkare röst och större medel för oss att kunna påverka, opinionsbilda, driva projekt och aktivt jobba med cykelfrågor. Men förutom det får du en hel del mer när du blir medlem.

Nu  är cykelorienteringen 2017 slut, Vinnare av presentkortet är klart.

                Vi gratullerar Gun-Britt Lindholm till ett presentkort på 5 000:- från Sportia.